Bokning:

Lisa Appelgren (agent)

lisa.appelgren@livenation.se

Bokning till församlingar och
ideella engagemang samt övriga frågor:
Tensta Gospel Choir styrelse
tgcstyrelse@gmail.com

BOKA TENSTA GOSPEL CHOIR